Polityka ochrony danych osobowych

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Polski Instytut Audytów Energetycznych Sp. z o. o. z siedzibą w mieście Radom 26-600 ul. Rynek 10, NIP: 9482605366 a ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 1. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 1. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie www.piae.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Używamy ich jedynie do kontaktu z klientem w celu przedstawienia oferty, odpowiedzi na pytania czy przesyłania materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Czas ich przechowywania jest regulowany w/g §3 i §4

 

§2. Administrator Danych

 1. Polski Instytut Audytów Energetycznych Sp. zo.o. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko (jeśli podano w formularzu), adres e-mail, numer telefonu (jeśli podano w formularzu), adres IP.

 1. Dane osobowe przetwarzane są:

 

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) zgodnie z Polityką Cookie w/g §3

d) zgodnie z okresem przechowywania danych osobowych w/g §4

e) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania.

f) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

g) w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z RODO tj. art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@piae.pl

 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

 1. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a także po upływie określonego czasu w/g §4

 

 1. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

 1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

 

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.piae.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

 1. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Polski Instytut Audytów Energetycznych Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

 

 1. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług

dostępnych w ramach strony www.piae.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu www.piae.pl;

 1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.

wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o

sposobie korzystania ze strony internetowej www.piae.pl;

 1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”

wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 1. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdują się w §3

 1. Dane osobowe Użytkowników, którzy kierują do nas różne zapytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości za pomocą adresu email a także przez dostępny na stronie www.piae.pl formularz kontaktowy, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi, wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników, którzy kierują do nas aplikacje rekrutacyjne (listy motywacyjne i CV) za pomocą adresu email a także przez dostępny na stronie www.piae.pl formularz kontaktowy, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia aplikacji danego kandydata, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.