NASZA MISJA

 

Rynek energii elektrycznej oraz gazu to dla nas nie tylko praca ale przede wszystkim pasja. Działamy na nim nieustannie zdobywając i rozszerzając swoje kompetencję poprzez współpracę z największymi firmami z branży energetycznej w Polsce i Europie.

Składamy się wyłącznie z kadry wyszkolonych Profesjonalistów w zagadnieniach energetycznych oraz okołoenergetycznych. Swoją wiedzą wspieramy podejmowanie decyzji naszych Klientów, dążąc do zwiększenia efektywności energetycznej każdego przedsiębiorcy.

 

Zakres działalności Polskiego Instytutu Audytów Energetycznych:

 • Audyty energetyczne ( obniżanie strategicznych kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa )
 • Służebność przesyłu ( uzyskiwanie odszkodowań za np. słupy energetyczne czy sieci gazowe będące na terenie Klienta )
 • Zakup energii, gazu i innych mediów ( obniżenie kosztów zakupu energii i gazu dzięki współpracy z kluczowymi firmami na Polskim rynku )
 • Optymalizacja dystrybucji energii ( Obniżenie kosztu dostawy energii )
 • Audyty do dofinansowań ( PIAE przeprowadza audyty, które są niezbędne do uzyskania dofinansowania np. na termomodernizację lub odnawialne źródła energii )
 • Pomoc prawna ( PIAE pomaga w sporach Klientów z dystrybutorami energii i gazu oraz sprzedawcami. Pomagamy wypowiadać niekorzystne dla Klientów umowy lub skutecznie negocjować warunki ugody )
 • Techniczne ( PIAE realizuje rozwiązania techniczne takie jak budowa trafostacji, modernizacja obecnych układów zasilania jak i pełne projektowanie energetyczne )

 

Naszą misją jest nie obiecywać a gwarantować zyski u każdego naszego Klienta.
Z nami Klient ma wybór rozwiązań zoptymalizowanych każdorazowo pod konkretne oczekiwania.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do działu oferta.

Oferta

 

Nasza propozycja nigdy nie jest związana ze sprzedażą. Jesteśmy grupą profesjonalnych doradców, których celem jest dopasowanie najlepszego rozwiązania dla Przedsiębiorstw z którymi współpracujemy.

Poprzez przeprowadzane przez nas wstępne audyty gospodarki energetycznej jesteśmy w stanie wskazać możliwości uzyskania zysku oraz przeprowadzić pełen proces w imieniu Klienta.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Działamy przejrzyście i rzeczowo.
 • Do tematu energii i gazu podchodzimy kompleksowo. Działamy dlatego też w branżach Fotowoltaiki,
  Solarnej i Pomp Ciepła czy szeroko pojętej branży Technicznej.
 • Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Nie przedstawiamy gotowych niesprawdzonych rozwiązań.
 • Działamy na rynku energii i gazu od samego jego początku co daje nam niezbędną wiedzę by zawsze trafnie doradzać naszym Klientom.
 • Zawsze przedstawiamy rozbudowane propozycje skupiając się na uzyskaniu jak największego zysku Klienta wynikającego z optymalizacji jego gospodarki energetycznej.
 • Posiadamy niezbędne narzędzia by móc wywierać wpływ na sprzedawców oraz dystrybutorów energii oraz gazu.

 

Nie obiecujemy zysków. Gwarantujemy ZYSK.

Energia elektryczna

 

Nasz doświadczenie i profesjonalne podejście pomoże Ci wspólnie z nami
podjąć najlepsze decyzję w zagadnieniach związanych z:

 • Optymalizacją usług dystrybucyjnych
 • Doborem optymalnej mocy umownej w przedsiębiorstwie
 • Zakupem energii elektrycznej
 • Kontrolą poprawności fakturowania przez sprzedawcę i dystrybutora energii
 • Zwiększeniem efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
 • Obniżeniem konsumpcji energii elektrycznej

 

Jak tego dokonamy?

 1. Ustalimy wspólnie termin spotkania na którym przedstawimy Ci co możemy zaoferować
  oraz ustalimy Twoje oczekiwania
 2. Przeanalizujemy obecną sytuację w twojej firmie na podstawie umów, faktur i ogólnej infrastruktury energetycznej
 3. Przeprowadzimy audyt energetyczny bazując na otrzymanych do Ciebie informacjach
  i uwzględniając Twoje oczekiwania
 4. Przygotujemy pełny Raport z Audytu Energetycznego, który wskaże nam możliwości zwiększenia efektywności energetycznej Twojego przedsiębiorstwa oraz obniżenia kosztów energii elektrycznej
 5. Jeżeli rozwiązania będą dla Ciebie satysfakcjonujące, przeprowadzimy cały proces za Ciebie w twoim imieniu negocjując warunki optymalnej dostawy energii z lokalnych Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
  jak również negocjując warunki zakupu energii elektrycznej dla Twojego Przedsiębiorstwa
 6. Będziemy współpracować nadal na zasadach partnerskich monitorując sytuację i rozwój Twojego Przedsiębiorstwa, na bieżąco optymalizując gospodarkę energetyczną pod Twoje obecne potrzeby.

Audyty Energetyczne

Audyt Energetyczny to:
• Ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszt użytkowania mediów

Cel Audytu Energetycznego:
• Odpowiedni dobór rozwiązań i urządzeń oraz zastosowanie technologii pozwalających zmniejszyć zużycie mediów, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów użytkowych przedsiębiorstwa, obiektu bądź instalacji.

 • Odnalezienie sposobów na obniżenie zużycia energii i innych mediów
 • Obniżenie kosztów energii elektrycznej
 • Obniżenie kosztów paliw gazowych
 • Obniżenie kosztów wytworzenia i utrzymania Energii Cieplnej
 • Ocena źródeł ciepła, chłodu i modernizacja obecnych technologii
 • Ocena właściwości cieplnych budynku i zwiększenie jej efektywności
 • Ocena zrealizowanych i potencjalnych przedsięwzięć
 • Wskazanie rozwiązań dotyczących problemów w energetyce przedsiębiorstwa
 • Analiza opłacalności inwestycji w Odnawiane Źródła Energii
 • Przeprowadzenie Audytu, jest podstawą do ubiegania się o dotację na Termomodernizację i Odnawialne Źródła Energii
 • Możliwość uzyskana białych certyfikatów wynikających z Efektywności Energetycznej i zwiększenie dochodów przedsiębiorstwa

Jak tego dokonamy?

 1. Ustalimy wspólnie termin spotkania na którym przedstawimy Ci co możemy zaoferować oraz ustalimy Twoje oczekiwania
 2. Poprosimy Cię o przygotowanie danych dotyczących gospodarki energetycznej Twojej firmy
 3. Na podstawie uzyskanych od Ciebie dokumentów ustalimy Twój profil, Twoje zapotrzebowanie oraz przeanalizujemy możliwość optymalizacji
 4. Przygotujemy Raport zawierający możliwości optymalizacji gospodarki energetycznej w Twojej firmie
 5. Jeżeli przedstawione Ci rozwiązanie uznasz za korzystne – przeprowadzimy pełny audyt energetyczny Twojego przedsiębiorstwa.
 6. Będziemy współpracować nadal na zasadach partnerskich monitorując sytuację i rozwój Twojego Przedsiębiorstwa, na bieżąco optymalizując gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa.

Produkty techniczne

 

Kompleksowo i profesjonalnie podchodzimy do aspektów technicznych związanych z gospodarką energetyczną w Twoim przedsiębiorstwie.
Doradzimy, sfinalizujemy oraz pomożemy w finansowaniu następujących zagadnień:

 • Kompensacja Mocy Biernej
 • Modernizacja układu pomiarowego
 • Budowa i rozbudowa trafostacji
 • Modernizacja wewnętrznej infrastruktury energetycznej
 • Oświetlenie energooszczędne

 

Jak tego dokonamy?

 1. Ustalimy wspólnie termin spotkania na którym przedstawimy Ci co możemy zaoferować oraz ustalimy Twoje oczekiwania.
 2. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji przeanalizujemy Twoje zapotrzebowania w kwestiach technicznych.
 3. Przygotujemy Raport zawierający możliwe rozwiązania, zasadność inwestycji, stopę zwrotu oraz możliwości finansowania inwestycji.
 4. Jeżeli rozwiązania uznasz za zasadne w Twoim imieniu wystąpimy o wydanie niezbędnej dokumentacji od lokalnego OSD w celu przeprowadzania dalszego postępowania oraz przygotujemy projekt instalacji konkretnego rozwiązania technicznego.
 5. Dzięki naszemu doświadczenie proces będzie przebiegał optymalnie od zawarcia zamówienia, poprzez przygotowanie projektów aż po realizację inwestycji. Za cel stawiamy sobie jakość i jak najkrótszy czas oczekiwania tak aby Twoje przedsiębiorstwo mogło zyskiwać jak najszybciej.

Fotowoltaika

 

W obecnych czasach celem każdego przedsiębiorcy jest obniżenie kosztów związanych gospodarką energetyczną. Fotowoltaika daje możliwość uniezależnienia się od dostawców i sprzedawców energii poprzez produkcję własnej energii ze słońca. Rozmawiając z nami będziesz mógł podjąć najlepsze decyzję związane z:

 • Przeanalizowaniem zasadności inwestycji w panele fotowoltaiczne
 • Doborem wielkości instalacji na podstawie twojego zapotrzebowania na energię
 • Wyborem najkorzystniejszego profilu finansowania inwestycji

 

Jak tego dokonamy?

 1. Ustalimy wspólnie termin spotkania na którym przedstawimy Ci co możemy zaoferować oraz ustalimy Twoje oczekiwania.
 2. Wspólnie przeanalizujemy Twoje zapotrzebowanie na energię, położenie budynku, nasłonecznienie oraz możliwości inwestycyjne.
 3. Przedstawimy Ci Raport zawierający przygotowane dla Ciebie rozwiązanie określające optymalną wielkość instalacji fotowoltaicznej, stopę zwrotu, zakładaną ilość produkowanej energii w rozbiciu na każdy miesiąc inwestycji oraz stopę zwrotu z inwestycji wraz z możliwymi sposobami finansowania.
 4. Jeżeli zdecydujesz się na zaproponowane rozwiązania w Twoim imieniu wystąpimy do niezbędnych organów o zgodę na przeprowadzenie inwestycji jak i przygotujemy niezbędne plany i projekty.
 5. Dzięki naszemu doświadczenie proces będzie przebiegał optymalnie od zawarcia zamówienia, poprzez przygotowanie projektów aż po realizację inwestycji. Za cel stawiamy sobie jakość i jak najkrótszy czas oczekiwania tak aby Twoje przedsiębiorstwo mogło zyskiwać jak najszybciej.